Linnea Nordstrom

Ny direktør ved Arktisk råd sekretariat

Nina Buvang Vaaja er ansatt som ny direktør for Arktisk råds sekretariat. 

nina buvang vaaja_650x434.jpg

Nina Buvang Vaaja ble onsdag morgen utnevnt som direktør på "Senior Arctic Officials' meeting" i Oulu, Finland. Foto: Arctic Council Secretariat / Linnea Nordström.

Buvang Vaaja har siden 2013 vært nestleder ved sekretariatet, og var før det leder for det midlertidige sekretariatet. Hun har tidligere arbeidet i utenrikstjenesten - blant annet i ambassadene i Roma og Murmansk. Hun er utdannet ved London School of Economics and Political Science og UIT Norges arktiske universitet. 

Arktisk råds sekretariat er fast etablert i Tromsø med adresse i Framsenteret. Rådet ble formelt etablert i 1996 da medlemslandenes utenriksministre møttes i Ottawa, Canada, og vedtok Ottawa-erklæringen om samarbeid i Arktis. Medlemslandene er Canada, Danmark med Færøyene og Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Videre har seks internasjonale urfolksorganisasjoner status av permanente deltakere i rådet. Flere ikke-arktiske stater, internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner har observatørstatus i Arktisk råd.