tana6

Kampen om Tanalaksen

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag. Nå har det kommet et nytt hefte som ser på forskning og forvaltning i området.

ottar nr.3/2017.indd

Flere forskere ved NINA på Framsenteret bidrar med artikler om vassdraget i det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar som er ute nå.

Det er Martin A. Svenning, seniorforsker ved NINA - Norsk institutt for naturforskning, som har vært hefteredaktør for utgivelsen fra Tromsø museum - Universitetsmuseet.

"Fem artikler i heftet presenterer forskning basert på økologiske og genetikske studier av tanalaksen. De tar for seg tanalaksens livssyklus, dens potensielle predatorer, vandringsmønster og livshistoriesammensetting. Videre belyses effekten av av fisket i elva som en hovedårsak til tanalaksens tilbakegang. Genteknologien har gott oss et fantastisk verktøy til å forvalte og overvåke de blandete bestamdene det fiskes på i Tanaelva, og denne kunnskapen er sentral når de ulike bestandene nå skal gjenoppbygges. Global oppvarming vil bli et av menneskehetens største utfordringer de neste 100 årene, og en av artiklene kan få store konsekvenser også for tanalaksen," skriver Svenning i innledninga til heftet.

Ottar kan bestilles her