Alle1

Hektisk uke i Framsenterets tegn

Ei hektisk konferanseuke på Framsenteret, med formidling av forskning og forvaltning i nordområdene til både et internasjonalt og nasjonalt publikum. 

Framsciencedays4[1].JPG

Foto: Internasjonalt møte mellom forskere da de første Fram Science Days startet på Framsenteret i Tromsø tirsdag 10. november. Fronfoto: Deltagerne på de første Fram Science Days. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Tirsdag 10. november startet forskerkonferansen Fram Science Days. Seinere i uka er det klart for den femte Framdagen.

Som et ledd i å formidle den forskninga som foregår innenfor Framsenterets seks forskningssamarbeid (flaggskip) er møtet mellom forskere viktig. Derfor arrangeres de første Fram Science Days tirsdag og onsdag i Tromsø.

-103 konferansedeltagere fra institusjoner hjemmehørende sju ulike land skal få med seg i alt 13 foredrag og delta i plenumsdiskusjoner. I tillegg presenteres 28 postere med et bredt faglig innhold. I år er det noen av forskingsresultater fra de fire siste årene innenfor tre av flaggskipene som presenteres. Det sier en av initiativtakerne til konferansen, Melissa Chierici. Hun er forsker ved Havforskingsinstituttet og leder flaggskipet "Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann".

Resultatene som presenteres i løpet av konferansen, og ekstraktet av plenumsdisusjonene, er planlagt utgitt som en egen rappport i Framsenterets rapportserie.

Framdagen

Torsdag 12 november fylles auditoriumet med 150 nye gjester når den femte Framdagen arrangeres. Dette er et årlig arrangement som skal bidra til tverrfaglig samarbeid, økt profesjonell og sosial kontakt samt inspirere til bedre og bredere formidling. Målgruppen er Framsenterets medlemmer, samarbeidspartnere og media. 

Her konsentrerer vi oss om det som har skjedd faglig det siste året innenfor framsentersamarbeidet.

Gjesteforelesning

Fredag avslutter vi ei hektisk uke med to gjesteforelesninger, ledet av Øystein Varpe, UNIS/Akvaplan-niva. Les mer på ifram.no.