Lunder på stein_foto Tone K Reierrtsen

Fuglefjellet og Randelhoff vant Framprisene

Framsenteret har delt ut sine årlige priser. Fuglefjellet og Achim Randelhoff ble tildelt henholdsvis formidlingsprisen og forskningsprisen på Framdagen som ble arrangert i Tromsø for sjette gang, torsdag 10. november.

Framprisene 2016_650x366.jpg

Foto: Årets prisvinnere: Fra venstre: Nils Arne Sæbø, NRK Natur, Helge M. Markusson, Framsenteret, Achim Randelhoff, UiT Norges arktiske universitet, Tone Kristin Reiertsen, NINA – Norsk institutt for naturforskning, Jenny Duesund NRK og Bjørg Bruset, NINA. Foto: Trude Borch, Akvaplan-niva.

Formidlingsprisen

TV- og nettprosjektet Fuglefjellet er vinner av Framsenterets formidlingspris for 2016

Fuglefjellet er et formidlingsprosjekt med forskere fra NINA- Norsk institutt for naturforskning og UiT Norges arktiske universitet. Samarbeidet mellom NRK Natur, NINA og Framsenteret resulterte i en fem uker lang kontinuerlig sending fra fuglefjellet på Hornøya utenfor Vardø i sommer. Sendingene ble strømmet på nett i Norge og Sverige, og det var daglige sendinger på lineært fjernsyn. Til sammen 1,8 millioner fulgte sendingene i Norge i juni og juli. I tillegg ble det satt fokus på forskning på sjøfugl og klimaendringer på en rekke nettsteder, særlig nrk.no og forskning.no. Direkte kontakt mellom forskere og publikum gjennom sosiale medier og blogger var en sentral del av prosjektet.

Juryens begrunnelse:

«Framsenterets formidlingspris for 2016 går til et formidlingsprosjekt som på en glimrende måte har vist hvor høy kvalitet forskningsformidling kan oppnå når flere forskere samarbeider tett og bruker et bredt utvalg av plattformer. I tillegg har formidlingen vært gjennomført i tett samarbeid med initiativtaker, et profesjonelt produksjonsselskap, noe som har gitt et sluttprodukt som statuerer et bunnsolid eksempel på helhetlig «Framsenter-formidling».

Prisvinneren er en meget verdig vinner av årets formidlingspris.» 

 

Forskningsprisen

Achim Randelhoff, stipendiat UiT Norges arktiske universitet og Norsk Polarinstitutt er vinner av Framsenteterets forskningspris for 2016.

Randelhoff har følgende forskningsinteresser: Vertikal turbulent blanding og næringssaltflukser, kopling mellom fysikk og biologi i islagte farvann. Vekselvirkning atmosfære-havis-hav, grenselagsfysikk

Juryens begrunnelse:

«Framsenterets forskningspris for 2016 går til en forsker som er i en tidlig fase av sin karriere, men som allerede publiserer mye og viktig. Prisvinneren har, ved å koble sammen flere fag, fylt kunnskapshull i fagfeltet og beredt grunnen for videre forskning med tverrfaglig fokus og nyskapning. Forskningen har allerede blitt anerkjent internasjonalt.

Komitéen ønsket i år å se til statuttene og belønne en ung, fremadstormende forsker. Vedkommende er en svært god representant for arbeidet som ligger til grunn for og gjøres i et av flaggskipene i Framsenteret.»

 

Komitéen har bestått av:

  • Anita Evenset

       Forskningsleder, Akvaplan-niva (Leder av komitéen)

  • Nina Kristiansen

       Ansvarlig redaktør, forskning.no 

  • Pål Vegar Storeheier

       Forskningsdirektør, Universitetet i Tromsø

  • Carlo Aall

       Forskningsleder, Vestlandsforskning  

  • Rolf D. Vogt

       Professor, Universitetet i Oslo

  • Jo Jorem Aarseth

       Forskningskoordinator, Framsenteret (Sekretær for komitéen