Closeup

Framogram 43: On top of the whale

Fieldwork in Svalbard, july 2016.

Closeup_650x415.jpg

Here, researchers collect a blubber biopsy from a blue whale in Forlandssundet in Svalbard July 2016. This sampling is achieved using a custom-made biopsy dart attached to an arrow that is delivered using a crossbow. The biopsy provides material to study diet, ecotoxicology and genetics of the whale. This collection is part of a research program financed by the Norwegian Research Council entitled: " Norway's ice-associated whales in a changing Arctic", led by Kit M. Kovacs at the Norwegian Polar Institute. This program focuses mainly on Svalbard's endemic ice-associated whales (white whales, narwhals and bowhead whales), but other whale species that visit Svalbard seasonally are also included in the study. Blue-, fin, humpback and other whale species have become increasingly common in the fjords of Svalbard as these waters have become more and more influenced by warm Atlantic water masses with associated prey species. (To the left in the picture; Christian Lydersen from the Norwegian Polar Institute, to the right; Espen Lydersen from the University College of Southeast Norway).

Photo: Guttorm Christensen, Akvaplan-Niva.

---

Her tas en spekkbiopsi fra en blåhval i Forlandssundet på Svalbard i juli 2016. Denne tas med et spesiallaget rør i enden på en pil som skytes ut med en armbrøst. Biopsi-prøven brukes til studier av diett, økotoksikologi og genetikk. Dette inngår som en del av et større program, finansiert av Norges forskningsråd, med tittelen " Norway's ice-associated whales in a changing Arctic" som ledes av Kit M. Kovacs ved Norsk Polarinstitutt. Hovedfokus i dette programmet er de tre fastboende hvalartene vi har på Svalbard (hvithval, narhval og grønlandshval), men vi studere også de sommergjestende hvalartene. Blåhval, finnhval, knølhval og andre arter er blitt vanligere i fjordene på Svalbard ettersom disse er blitt mer og mer påvirket av varmt Atlanterhavsvann med assosierte byttedyr. (Til venstre på bildet Christian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt, til høyre Espen Lydersen fra Høgskolen i Sørøst-Norge.)

Foto: Guttorm Christensen, Akvaplan-Niva