EFG_4523_medium

Framogram 41: Life on the top

Fieldwork on antique mountain peaks on Spitsbergen.

EFG_9451_medium_650x433.jpg

Anne Hormes on Revdalstoppen  (punkt, 692 metres above sea level). 77° 01,9’N 15° 19.5’ ETorbjørnsenfjellet (665 metres above sea level) in the background.

The rugged mountains of northwestern Svalbard are not the product of erosion in the latest ice age. New findings show that these mountains formed much earlier and were protected by glacial armour for a million years. This turns current knowledge about the development of alpine topography on its head.

“For the first time in the northern hemisphere we are able to show with the combination of the two isotopes that alpine mountains were protected from atmospheric weathering and glacial erosion for the majority of the last million years,” says project leader Anne Hormes from the University of Gothenburg and UNIS.

Read the full story in Fram Forum 2016

Photo: Endre Før Gjermundsen, University Centre in Svalbard

--

Anne Hormes fotografert på Revdalstoppen (punkt, 692 meter over havet). 77 ° 01,9'N 15 ° 19,5 'Ø. Torbjørnsenfjellet (665 moh) i bakgrunnen.

De spisse fjellene i det nordvestlige Svalbard er ikke et produkt av erosjon i den siste istiden. Nye forskning viser at disse fjellene ble dannet mye tidligere og var beskyttet av et tjukt islag i en million år. Dette snur dagens kunnskap om utviklingen av alpin topografi på hodet.

"Det er første gang at vi på den nordlige halvkule er vi i stand til å vise denne kombinasjonen, at alpine fjell ble beskyttet fra atmosfærisk forvitring og breerosjon sier prosjektleder Anne Hormes fra universitetet Göteborg og UNIS.

Les hele historien i Fram Forum 2016

Foto: Endre Før Gjermundsen, UNIS.