Framogram Hvalross

Framogram 39: I am the walrus!

Fieldwork eastern side of Svalbard, august 2015.

Framogram Hvalross[1].JPG

En hvalross er i ferd med å våkne opp fra bedøvelsen etter å ha fått en GPS-logger montert på den ene støttanna. Denne vil logge en GPS posisjon i timen i de fem kommende år og laste denne informasjonen ned til loggestasjoner satt ut på ulike hvileplasser på Svalbard. Vi kan dermed følge vandringsmønstrene til enkeltindivider i en årerekke og studere hvordan dette endres som følge av endringer i miljøet som for eksempel i isforhold. Dette er del av et større norsk-russisk samarbeidsprosjekt hovedsakelig sponset av den norsk-russiske miljøkommisjonen. Bildet er tatt på østsiden av Svalbard i august i år. Til venstre på bildet veterinær Rolf-Arne Ølberg som til daglig jobber i Kristiansand Dyrepark, til høyre Christian Lydersen Norsk Polarinstitutt. Foto: Kit M. Kovacs, Norsk Polarinstitutt.

A walrus is about to wake up from anesthesia with a newly mounted GPS logger attached to one of its tusks. This device will log one GPS position per hour for the next five years and download these data to logging stations put out at various haul-out sites in Svalbard. We can then track the movement patterns of individuals over consecutive years and study how these animals respond to changes in their environment such as changes in ice-conditions for instance. This is part of a larger Norwegian-Russian program on walruses mainly sponsored by the Norwegian- Russian Environmental Commission. Picture from a haul-out site on the eastern side of Svalbard taken in August 2015. Left: Rolf-Arne Ølberg, veterinarian from Kristiansand Zoological Garden; right: Christian Lydersen, Norwegian Polar Institute. Photo: Kit M. Kovacs, Norwegian Polar Institute.