havf2

Framogram 37: Catching copepods

Fieldwork in Kongsfjorden, Svalbard.

Havf1_650x366.jpg

Phd student Allison Bailey, assistent Ella Gushelli, og forsker Peter Thor (alle Norsk Polarinsititutt) fanger ishavsåte (Calanus glacialis) i Kongsfjorden, på Svalbard 2014. Som en del av Framsenterets forskningsflaggskip “Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann" studerte de effekten av lavere pH-nivå på denne nøkkelarten.  Ishavsåte er en av de viktigste byttedyret for fiskelarver i Arktis. Hoppekrepsene ble fraktet til Kings Bay Marine Lab i Ny Ålesund og inkubert ved pH-verdier tilsvarende frem til i dag, og det som er spådd for året 2100. Deretter ble det målt genekspresjonsrate (hastigheten av produktionen av proteiner i cellene) og oksygenopptagsrate for å oppdage fysiologiske endringer i hoppekrepsene. Foto: Manfred Enstipp (Alfred Wegener Institut). Fronfoto: Peter Thor (Norsk Polarinstitutt). 

 

Phd student Allison Bailey, assistant Ella Gushelli, and researcher Peter Thor (Norwegian Polar Institute) catching copepods (Calanus glacialis) in Kongsforden, Svalbard 2014. As part of the Fram Centre Flagship “Ocean acidification effects and ecosystems in Northern waters” they studied the effects of future pH lowering on this important species. C. glacialis is one of the most important prey for fish larvae in the Arctic. The copepods were transported to the nearby Kings Bay Marine Lab and incubated at pH levels equivalent to present day and what is predicted for the year 2100. They then measured gene expression and metabolic rate to detect physiological changes in the copepods.

Photo:  Manfred Enstipp (Alfred Wegener Institute). Front photo Peter Thor (Norwegian Polar Institute).