Jenny2

Framogram 36: Lab in a tent

Fieldwork at Ellasjøen, Bjørnøya.

Jenny12_650x432.jpg

Ellasjøen, Bjørnøya (74.30° N 19.01° E, omtrent midtveis mellom norsk fastland og Spitsbergen), august 2015: Seniorforsker Marianne Frantzen fra Akvaplan-niva tar prøver fra eggene til arktisk røye. Forskerne har bygd opp et laboratorium i et telt for å utføre sitt arbeid (klikk på toppbilde for full versjon), En rapport som nå er publisert viser at mengden miljøgifter i røya fortsatt er langt høyere enn det man finner i fisk i andre vann, både på Bjørnøya og utvalgte vann på fastlandet. For eksempel to innsjøer i Nord-Sverige - Abiskojaure og Tjulträsk, der det er gjort tilsvarende forskning. Det er ulike typer miljøgifter som forskerne har funnet i fisken i Ellasjøen, mange er for menigmann overraskende. Et eksempel er PCB. Selv om det er 35 år siden PCB ble forbudt finnes enda giften i økosystemet.

Les mer om forskninga her.

Foto: Jenny Bytingsvik, Akvaplan-niva.

 

Ellasjøen, Bjørnøya (74.30 ° N 19.01 ° E, about midway between the Norwegian mainland and Spitsbergen), August 2015: Researcher Marianne Frantzen from Akvaplan-niva study samples from the eggs of arctic char. Scientists have built a laboratory in a tent to perform their work (click on on top-photo for full version). A recent published report shows that the amount contaminants in the char is still far higher than that found in fish in other waters, both on Bjørnøya and selected water on the mainland. Scientists have detected various types of pollutants in the fish in Ellasjøen. An example is the PCB. Although it is 35 years since PCBs was banned, there are still poison the ecosystem.

Link to the report.

Photo: Jenny Bytingsvik, Akvaplan-niva.