ubår2

Framogram 35: Investigating sunken nuclear submarine

Fieldwork in the Barents Sea.

Justin_650x488.jpg

Gransker sunken atomubåt

Justin P. Gwynn, Statens strålevern, samler vannprøver fra området rundt den sunkne atomubåten K-159 for påfølgende analyse av radionuklider.

Høsten 2014 gjennomførte en norsk-russiske ekspertgruppe en ekspedisjon til Barentshavet for å undersøke atomubåten, som sank i 2003. Formålet med oppdraget var å oppdatere informasjon om den fysiske tilstanden til vraket og undersøke nivåene av radioaktiv forurensning i det omkringliggende marine miljø. Den forrige felles internasjonale ekspedisjonen til området fant sted i 2007. Foto: Statens strålevern. Klikk på frontfoto (over) for større bilde av den sunkne ubåten.

Les hele historien i Fram Forum 2015

Investigating sunken nuclear submarine

Justin P. Gwynn, Norwegian Radiation Protection Authority, collecting water samples from around the sunken nuclear submarine K-159 for subsequent analysis of radionuclides.

Through the Norwegian–Russian expert group for investigation of Radioactive Contamination in the Northern Areas, a joint Norwegian–Russian expedition to the Barents Sea was carried out in the autumn of 2014 to investigate the sunken nuclear submarine K-159. The purpose of the mission was to obtain up-to-date information about the physical condition of the wreck and investigate the levels of radioactive pollution in the surrounding marine environment. The last joint international expedition to the site of K-159, who sank in 2003, took place in 2007.  Photo: Norwegian Radiation Protection Authority. Klick on front photo, above, for larger picture.

Read the full story in Fram Forum 2015