Krabber i kar, nett

Framogram 34: Counting crabs

Fieldwork in Varangerfjord, Finnmark.

Krabbeplukking, AMH og MJ, nett.wide_large.jpg

Varangerfjorden, Finnmark, september 2014: Havforsker Ann Merete Hjelset og overingeniør Maria Jenssen fra Havforskningsinstituttet plukker krabbe ut av ei teine. Havforskerne bruker både teiner og trål for å kartlegge kongekrabbebestanden (Paralithodes camtschatuis) utenfor kysten av Finnmark. Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet.

Les mer her

Varangerfjord, Finnmark, September 2014: oceanographer Ann Merete Hjelset and engineer Maria Jenssen from Institute of Marine Research (IMR) picks crab out of a lobster trap. Oceanographers use both traps and trawls for mapping king crab population (Paralithodes camtschatuis) outside the coast of Finnmark. Photo: Gunnar Sætra, IMR.

Video: click here