fjellrev1

Framogram 31: Counting arctic foxes

fjellreveva web.jpg

Teller fjellrev

Svalbard, august 2014: Etter godt over 20 mil med sekk på ryggen med feltutstyr og proviant og båtkjøring har vi nå avsluttet fire uker med den årlige overvåkingen av fjellrev på Svalbard. Dette gjøres på to lokaliteter: Brøggerhalvøya, Kongsfjorden og i Adventdalen, Sassendalen. Vi har sett det samme på begge steder: Det er rekordmange fjellrevkull i år, sier forsker Eva Fuglei. Her sammen med forsker Dominique Berteaux. Foto: Rubert Krapp / Norsk Polarinstitutt.

Counting arctic foxes

Svalbard, August 2014: After over 200 kilometers carrying backpacks with field equipment and supplies, walking and boating, we have now completed four weeks of annual monitoring of arctic foxes in Svalbard. This is done at two sites: Brøggerhalvøya, Kongsfjorden and Adventdalen Sassendalen. We have seen the same in both places: A record number of fox litters a year, says researcher Eva Fuglei from Norwegian Polar Institute. Here, along with researcher Dominique Berteaux. Photo: Rubert Krapp / Norwegian Polar Institute