ærfugl 1

Framogram 30: Nesting

Fieldwork outside Ny-Ålesund, Svalbard.

Geir web.jpg

Juni 2014. Kongsfjorden, Svalbard. Geir Wing Gabrielsen er seniorforsker og leder for miljøgiftseksjonen i Norsk Polarinstitutt. Årets felttokt på fugl i området rundt Ny-Ålesund har følgende mål:

  1. Kartlegging og overvåking av miljøgifter i polarmåker.
  2. Innsamling av egg fra polarmåker, krykkje og ærfugl til Miljøprøvebanken.
  3. Kartlegging av ærfugl og hvitkinngås bestanden i Kongsfjorden.
  4. Kartlegging av vadefugl bestanden i Kongsfjorden.
  5. Konsekvensanalyser av veiutbyggingen til det nye Geodesi-anlegget på Brandalspynten.

På bildet viser Gabrielsen en ærfugl på reir.

---

June 2014. Kongsfjorden, Svalbard. Geir Wing Gabrielsen work as senior research scientist, and head of the pollutant section at the Norwegian Polar Institute. This year's field expeditions in the area around Ny-Ålesund has the following objectives:

1) Identification and monitoring of pollutants in glaucous gulls.

2) Collect eggs from glaucous gull, kittiwake and eider to the environmental specimen bank (Miljøprøvebanken).

3) A survey of common eiders and barnacle goose population in Kongsfjorden.

4) Survey of wader populations in Kongsfjorden.

5) Consequence of road construction of the new facility of the geodesy station at Brandalspynten near Ny-Ålesund

The picture shows Gabrielsen one eider nesting.