Picasa

Framogram 29: Glacier calves

Fieldwork in Kongsfjorden, Svalbard.

Iskalving web.jpg

Breen kalver: Sveinn Are Hanssen, forsker ved NINA - Norsk institutt for naturforskning sin avdeling på Framsenteret, fanget dette øyeblikket under feltarbeid tidligere denne uka. Bildet viser Kronebreen som kalver i Kongsfjorden  (78 ° 58'N 11 ° 51.5 'Ø). 

Kongsfjorden,som ligger på nord-vestkysten av Svalbard, har en blanding av arktisk og atlantisk vann, med tilførsel av ferskvann og sedimenter fra isbreene. Fjorden har også en rekke verneområder, tre basert på sjøfugl og et mer generelt områdevern. Dette er med å gjøre området svært interessant for forskere. Foto: Sveinn Are Hanssen, NINA.

--

Glacier calves: Sveinn Are Hanssen, researcher at NINA - Norwegian Institute for Nature Research's department at the Fram Centre, captured this moment during fieldwork earlier this week. The picture shows Kronebreen calves in Kongsfjorden at Svalbard (78 ° 58'N 11 ° 51.5 'E).

Kongsfjorden is an area between Atlantic and Arctic biogeographical zones. There is a wide range of habitats in the area and the bottom is very diverse, from muds to boulders and rock substrates. Glacial deposits and drop-stones further increase habitat diversity.

The fjord has also a number of protected areas, three based on seabirds and one with a more general area protection. Photo: Sveinn Are Hanssen, NINA.