Kongsfjorden i land

Framogram 28: Eggmen

Fieldwork in Kongsfjorden, Svalbard.

Kongsfjorden i land copy.jpg

22. juni 2014, Eskjæret i Kongsfjorden, Svalbard: Kjell Tore Hansen, Miljødirektoratet, og Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt, gjennomfører kartlegging av ærfuglbestanden i Kongsfjorden på Svalbard. Det samles også inn ærfuglegg (20 stykker) som skal arkiveres i  Miljøprøvebanken for fremtiden, under arbeidet på holmene i Kongsfjorden. Foto: Amalie Ask.

June 22, 2014, Eskjæret Kongsfjorden, Svalbard: Kjell Tore Hansen, Norwegian Environment Agency, and Geir Wing Gabrielsen, Norwegian Polar Institute, conducting surveys of eider population in Kongsfjorden. The eggsamples are stored in the envirinmental specimen bank - MiljøprøvebankenPhoto: Amalie Ask.