tyvjo 2 copy

Framogram 26: Selfie with Arctic Skua

Fieldwork at Brensholmen, Troms.

Tjyvjo og SveinnA web.jpg

Brensholmen, Kvaløya i Troms, 12. juni 2014: Seniorforsker Sveinn Are Hanssen fra NINA – Norsk institutt for naturforskning tar en «selfie» med en tyvjo i hånden. Sammen med Børge Moe kartlegger Hanssen trekkruter og overvintringsområde for tyvjo på Brensholmen på fjerde året.

Brensholmen, Kvaløya in County of Troms, 12th June 2014: Sveinn Are Hanssen NINA - Norwegian Institute for Nature Research takes a selfie with an Arctic Skua in his hand. Along with his college, Børge Moe, Hanssen is for the fourth season mapping migration routes and wintering area for Arctic skuas.