Framsenteret 31 januar 2018 dronefoto 1200

Fram2

Denne siden er en informasjonsside i forbindelse med bygginga av Framsenteret byggetrinn 2.

Informasjon angående Fram2 og ombygging Fram1 tirsdag 20. mars 2018

Innendørs solavskjerming

Montering av innendørs solavskjerming starter etter påske.

Låsekasser

Montering av låsekasser på dører i Fram2 starter etter påske.

Begrenset adgang i Lysgården

Denne uka starter arbeidet med å montere opp kunst på tårnene i Lysgården, i regi KORO – Kunst i offentlige rom. Dette medfører begrenset adkomst. Arbeidet starter på tårnet som er nærmest Strandvegen. Området som er avsperret vil bli merket.

Innfasing av ny miljøstasjon

Vi faser inn ny miljøstasjon, inngang fra undergangen Hjalmar Johansens gate. Det betyr at det ikke lenger er tillatt å sette avfall utenfor inngangspartiet. For mer informasjon kan følgende kontaktes:

kurt.jakobsen@framsenteret.no

hilde.folgero@framsenteret.no

Ny kantine

Klima- og miljødepartementet og Statsbygg arbeider fortsatt med planene for ny kantine, og arbeidet med å bygge om kantina vil ikke starte før etter påske.

En gledelig melding er at Framsenteret AS nå har skrevet kontrakt med ny driver av kantina. Den nye driveren, Tromsprodukt AS, drifter i dag blant annet kantina i forskningsparken. De vil starte drift i Framsenteret med en gang nykantina står klar.

Garderober personalinngang

Torsdag 22. mars åpner garderobene ved personalinngangen mot Strandvegen. Det gjenstår enda noe arbeid med handicaptoalettet.

Sykkelgarasjen

Entreprenør venter fortsatt på låssystemet, og av den grunn er ikke sykkelgarasjen ved Strandvegen tatt i bruk.

Etterarbeid

Denne uka vil det foregå en del flikking og etterarbeid på kontorer i Fram1. De berørte blir varslet. Etter påske vil det pågå noe etterarbeid med himlinger i labene i sjette etasje.

Informasjon vedrørende innfasing av nytt byggetrinn Framsenteret 6. mars 2018

 

Kranløft utenfor inngang

Det foregår kranløft utenfor inngangen til Framsenteret. Dette arbeidet vil vare ut denne uka. Området man ikke kan bevege seg er merket med sperrebånd.

Klimaanlegg Fram2

Klimanlegget i Fram 2 er i testfasen, og vil vare i to uker til. Vi ber innstendig om at sensorer ikke røres.

Tildekking av vinduer

Det har vært tilfeller i femte og sjette etasje i Fram 2 der vinduer har blitt blendet med aluminiumsfolie. Det må ikke forekomme. Vanlige gardiner er eneste løsning for solavskjerming, inntil videre. Entreprenør vil montere opp ytre solavskjerming i forbindelse med prosjektet.

Dørautamatikk

Denne perioden innebærer også testing av adgangskontroll. Det betyr at dørene må få stå i den modus de er satt i, og ikke sperres/tvinges åpen over tid.

Ny miljøstasjon

I løpet av uka fases ny miljøstasjon inn, med inngang fra vestsiden av Hjalmar Johansens gate. Det betyr at den midlertidige miljøstasjonen ved inngangen ta ut av drift. Det vil bli sendt ut informasjon til stedlige ledere vedrørende adgang til den nye stasjonen.

Kantine

Det gjenstår fortsatt ombygging av kjøkkenet andre etasje i Fram 1. Det vil ikke bli igangsatt byggearbeider de to neste ukene. Dette betyr at møterom Ny-Ålesund kan benyttes i denne perioden. Avtale med ny driver av kantina vil sannsynligvis være klar i løpet av uka.

Lysgården og tilstøtende møterom

Det gjenstår en del arbeid i Lysgården og tilstøtende møterom i tredje etasje Fram2, særlig gjelder det montering av kunstnerisk utsmykking på de to tårnene, men også møblering. Dette arbeidet vil starte 15. mars. Det ikke være normalt bruk av Lysgården før etter 1. mai 2018 Reservasjoner og henvendelser angående Lysgården og nevnte møterom rettes til post@framsenteret.no.

Sykkelgarasje

I løpet av mars tas den nye sykkelgarasjen mot Strandvegen i bruk. Eksisterende sykkelgarasje vil bli flyttet til Strandvegen. Vi kommer tilbake til det praktiske rundt låsesystemer.

Tidsplan for inntransport og montasje av møbler og utstyr, samt flytting av lab-materiell

Følgende tidsplan gjelder for når inventar/møbler og utstyr inn- transporteres i nybygget (det gjelder både brukt og nytt utstyr):

Etasjenr.

Institusjon

Tidsperiode:

6 og 5

Havforskningsinstituttet

26. februar – 6. mars 2018

5 og 4

Norsk Polarinstitutt

8. - 11. mars 2018

4

Kystverket

9.-13. mars 2018

4

Norges geologiske undersøkelser

14. mars 2018

3

Arktisk Råd

2. – 6. april 2018

3

AMAP

19. – 21. mars 2018

3

NILU

15.- 21. mars 2018

2

Framsenteret AS

24. – 26. februar 2018

2

Norsk Polarinstitutt

8. – 11. mars 2018

1

Statens Strålevern

12. - 14. og 22./23. mars 2018

1

Statsbygg Nord - driftskontoret

24.-26. februar 2018

 

Spørsmål

Hver enkelt av de berørte institusjonene har egen brukerrepresentant, som du kan henvende deg til hvis det er noe du lurer på:

Havforskningsinstituttet: Svein-Harald Johannessen

Norsk Polarinstitutt: Geir Andersen

Kystverket: Kjersti Dale

Norges geologiske undersøkelse: Knut Stalsberg

Arktisk råd: André Skrivevik

NILU – Norsk institutt for luftforskning: Eldbjørg Heimstad

Framsenteret AS: Kurt Jakobsen

Statens strålevern: Inger Eikelmann

Akvaplan-niva: Anton Giæver

Statsbygg nord: Ståle Eilertsen

 

Har du spørsmål til Framsenteret AS, angående flytting, kan du henvende deg til:

Koordinator flytting: Roy Bruun

Epost: roy.bruun@framsenteret.no

Telefon: 97030707

 

27. februar 2018: Testperiode og annen informasjon

Prosjektet Fram2 er nå inne i testperioden og innflyttinga har startet. Det gjenstår enda en del arbeider som berører områder i begge byggetrinn.

Resepsjon og adkomst Fram2

Resepsjon i hovedinngangen i Fram1 er under ombygging. Dette betyr at personinngang til Fram2 går via 2. etasje. Videre tilgang til etasjene via trapp og heis.

Heiser

Personheis i Fram 2 er satt i drift i dag, torsdag 27. februar.

Vareheisen i Fram2 er i skrivende stund ikke i drift. Dette skyldes innkjøringsfeil. Problemet løses i løpet av de nærmeste dagene.

Varme

En test førte til at varmeanlegget ble koblet ut. Dette rettes opp i løpet av dagen.

Kantine

Framsenteret AS er nå i anbudsforhandlinger med aktuelle drivere til kantina i Framsenteret. Det skal gjennomføres ombygging av kjøkken i andre etasje. Går alt etter planen er målet å få oppstart av kantinedrift i løpet av vår/tidlig sommer.

Konferanseavdeling

På grunn av forsinkelse i leveranse av møbler og annet teknisk utstyr til møterommene i Fram2 vil det ikke være normalt utleie av møterom før etter 1. mai 2018. Reservasjoner og henvendelser angående møterom rettes til post@framsenteret.no.

Auditoriet og møterom «Ny Ålesund» i Fram1 er i normal drift. Reservasjoner og henvendelser angående møterom rettes til post@framsenteret.no.

Lysgården

Det gjenstår en del arbeid i Lysgården, særlig gjelder det montering av kunstnerisk utsmykking på de to tårnene. Dette arbeidet vil bli utført i løpet av mars. Det ikke være normalt bruk av Lysgården før etter 1. mai 2018 Reservasjoner og henvendelser angående Lysgården rettes til post@framsenteret.no.

Sykkelgarasje

I løpet av mars tas den nye sykkelgarasjen mot Strandvegen i bruk. Eksisterende sykkelgarasje vil bli flyttet til Strandvegen. Vi kommer tilbake til det praktiske rundt låsesystemer.

13. februar 2018: Framdrift utbygging av Framsenteret uke 7 og 8

Arbeid som vedrører 2. etasje Fram1, inkludert møterom

I løpet av denne uka (uke 17) vil arbeidet i 2. etasje Framsenteret byggetrinn 1 være unnagjort. Ombygginga av kjøkkenet i kantina er fortsatt på vent. Derfor vil det være mulig å benytte alle møterom i 2. etasje denne og neste uke (uke 7 og 8): Auditoriet, «Ny-Ålesund» og de to grupperommene.

Alle henvendelser vedrørende lån av møterom rettes til Kurt i resepsjonen og/eller post@framsenteret.no

Arbeid som vedrører personheis, resepsjonsområde og ansatte i 6. etasje

Fra og med mandag 19. februar starter demontering av utfaset klima/varmeanlegg i 7. etasje i Fram1. Det kan medføre noe støy for de som arbeider i 6. etasje. Personheisen vil bli benyttet til transport av materialer. Det betyr at det nok til tider vil være smartere å benytte trapper, hvis du ikke vil vente litt da. Det er satt av tre uker til dette arbeidet.

Malearbeider i noen kontorer i Fram1

Det gjenstår noe mindre malearbeid i noen kontorer i Fram1. Dette vil bli utført i løpet av de neste ukene. Hver enkel kontorbesitter får melding når deres kontor vil bli berørt.

 

13. februar 2018: Flytteplan nybygg Framsenteret

Tidsplan for inntransport og montasje av møbler og utstyr, samt flytting av lab-materiell

Følgende tidsplan gjelder for når inventar/møbler og utstyr inn- transporteres i nybygget (det gjelder både brukt og nytt utstyr):

Etasjenr.

Institusjon

Tidsperiode:

6 og 5

Havforskningsinstituttet

26. februar – 6. mars 2018

5 og 4

Norsk Polarinstitutt

8. - 11. mars 2018

4

Kystverket

9.-13. mars 2018

4

Norges geologiske undersøkelser

14. mars 2018

3

Arktisk Råd

2. – 6. april 2018

3

AMAP

19. – 21. mars 2018

3

NILU

15.- 21. mars 2018

2

Framsenteret AS

24. – 26. februar 2018

2

Norsk Polarinstitutt

8. – 11. mars 2018

1

Statens Strålevern

12. - 14. og 22./23. mars 2018

1

Statsbygg Nord - driftskontoret

24.-26. februar 2018

Spørsmål

Hver enkelt av de berørte institusjonene har egen brukerrepresentant, som du kan henvende deg til hvis det er noe du lurer på:

Havforskningsinstituttet: Svein-Harald Johannessen

Norsk Polarinstitutt: Geir Andersen

Kystverket: Kjersti Dale

Norges geologiske undersøkelse: Knut Stalsberg

Arktisk råd: André Skrivevik

NILU – Norsk institutt for luftforskning: Eldbjørg Heimstad

Framsenteret AS: Kurt Jakobsen

Statens strålevern: Inger Eikelmann

Akvaplan-niva: Anton Giæver

Statsbygg nord: Ståle Eilertsen

 

Har du spørsmål til Framsenteret AS, angående flytting, kan du henvende deg til:

Koordinator flytting: Roy Bruun

Epost: roy.bruun@framsenteret.no

Telefon: 97030707

6. februar 2018: Varsel om test av brannvarslingsanlegg

 

Varsel om fullskala testing av brannvarslingsanlegg i Framsenteret byggetrinn 1 og 2

Torsdag 8. februar 2018, fra klokken 09.00

I forbindelse med sammenkoblinga av brannvarslingsanleggene i Fram 1 og Fram 2 vil det torsdag bli kjørt fullskala tester. Dette innebærer at det vil bli utløst brannalarmer i begge byggene, fra klokken 09.00 og utover dagen. Det er ikke nødvendig å evakuere bygget når og hvis alarmene utløses. Som en del av testen vil det også bli sluppet ut røyk i Lysgården. Derfor det viktig at alle vinduer som vender mot nybygget og dører er lukket hele dagen.

Notification of full-scale testing of fire alarm systems in Fram Centre building

Thursday 8 February 2018, from 09:00

It will be conducted on a full-scale test on the fire alarm systems in Fram 1 and Fram 2 Thursday. The fire alarms will be triggered in both buildings, from 09:00 and beyond the day. There is no need to evacuate the building when and if the alarms are triggered. As part of the test, smoke will also be released in "Lysgården". Therefore, it is important that all windows and doors facing the new building are closed all day.

 

9. januar 2018: Rømmingsutgang mot Strandvegen er stengt

På grunn av ytre anleggsarbeid vil rømmingsutgang i Fram1 mot Strandvegen være stengt inntil videre. Alternativ rømmingsutgang vil bli merket.

9. januar 2018: Varsel om utkobling av vannbåren varme

Grunnet sammenkopling av kjøle og varmeanlegget på Fram1 og Fram2 blir det ikke kjøl eller varme på Framsenteret førstkommende helg. Utkoblinga skjer fra fredag 12. januar klokken 17.00 til mandag 15. januar klokken 06.00.

19. desember 2017: Melding om test av brannvarsling i Fram2

Fra og med i morgen, onsdag 20. desember 2017, starter testing av brannalarmanlegget på Fram 2.

Det kan hende at dette høres av enkelte brukere, men da er det ingen grunn til panikk.

Rutiner om alarmen går på Fram 1 opprettholdes.

27. november 2017: Innflyttingsplan nybygg Framsenteret

Vi nærmer oss slutten av året, og det er ikke så mange månedene igjen før vi kan ta i bruk nybygget på Framsenteret.

21. februar 2018 er satt som innflyttingsdato i nybygget i Framsenteret. Leietakerne (brukerne) vil da få tilgang til de nye arealene og dermed starte innflytting. Dette gjelder flytting av nytt utstyr som anskaffes, eget/brukt inventar og utstyr. El-punkter, datanett, adgangssystemer leveres med bygget. I praksis betyr dette at f.eks. leverandøren(e) av nye møbler og utstyr først kan starte inn-transportering og montering etter denne dato.

Tidsplan for inntransport og montasje av møbler og utstyr, samt flytting av lab-materiell

Følgende tidsplan gjelder for når inventar/møbler og utstyr inn- transporteres i nybygget (det gjelder både brukt og nytt utstyr):

Etasjenr.

Institusjon

Tidsperiode:

6 og 5

Havforskningsinstituttet

26. februar – 6. mars 2018

5 og 4

Norsk Polarinstitutt

8. - 11. mars 2018

4

Kystverket

9.-13. mars 2018

4

Norges geologiske undersøkelser

14. mars 2018

3

Arktisk Råd

2. – 6. april 2018

3

AMAP

19. – 21. mars 2018

3

NILU

15.- 21. mars 2018

2

Framsenteret AS

24. – 26. februar 2018

2

Norsk Polarinstitutt

8. – 11. mars 2018

1

Statens Strålevern

12. - 14. og 22./23. mars 2018

1

Statsbygg Nord - driftskontoret

24.-26. februar 2018

Individuell innflytting i de nye arealene

Når ovennevnte installasjoner er gjennomført kan institusjonenes tilsatte flytte inn med personlig utstyr, PCer, dokumenter, bøker etc. Dette kan i praksis gjennomføres etter at IKT-brukerutstyr er installert og testet, samt at møbler og annet utstyr er transportert innenfor den enkelte institusjons arealer.  

Spørsmål

Hver enkelt av de berørte institusjonene har egen brukerrepresentant, som du kan henvende deg til hvis det er noe du lurer på:

Havforskningsinstituttet: Svein-Harald Johannessen

Norsk Polarinstitutt: Geir Andersen

Kystverket: Kjersti Dale

Norges geologiske undersøkelse: Knut Stalsberg

Arktisk råd: André Skrivevik

NILU – Norsk institutt for luftforskning: Eldbjørg Heimstad

Framsenteret AS: Kurt Jakobsen

Statens strålevern: Inger Eikelmann

Akvaplan-niva: Anton Giæver

Statsbygg nord: Ståle Eilertsen

 

Har du spørsmål til Framsenteret AS, angående flytting, kan du henvende deg til:

Koordinator flytting: Roy Bruun

Epost: roy.bruun@framsenteret.no

Telefon: 97030707

11. november 2017: Varsel om vannavstenging lørdag 11. november

Grunnet arbeid i Fram2 kobles vannet i Framsenteret ut lørdag 11. desember fra klokken 07.00 til klokken 17.00.

2. oktober 2017: Framsenteret AS flytter til midlertidige kontorer, varsel om bygningsarbeid 

I forbindelse med bygging av Fram2 og noen ombygginger i Fram1 blir de eksisterende kontorene til Framsenteret AS bygd om til fellesareal. I påvente av at vi kan flytte inn i nye kontorer i nybygget (slutten av februar 2018) etablerer Framsenteret AS midlertidige kontorer i VIP-kantina (SVEA). Tirsdag 3. oktober er satt av til flytting, og vi er full operative i de midlertidige lokaler fra og med onsdag 4. oktober.

De som flytter inn er: Frode Kjersem, Hilde Folgerø, Helge M. Markusson, Forskningskoordinator (når ny er på plass) Det er ingen endringer på telefonnummer til nevnte.

Arbeidet med ombygging av lokalene i 2. etasje er beregnet til å vare en måned, altså ut oktober 2017. Mens dette arbeidet pågår vil det være begrenset adkomst i fellesarealet i 2. etasje, men Auditoriet om møterom Ny-Ålesund vil kunne benyttes som vanlig.

Møterom «Salongen» i første etasje er nå faset ut, og benyttes som midlertidig kontor for Statsbygg drift.

13. september 2017: Byggnytt uke 37

Fra uke 38 til uke 46 er det tenkt å ferdiggjøre av de nye inngangspartiene fra FRAM1 til Lysgården (Mandag 18. september til søndag 19. november). Dette arbeidet vil berøre enkelte nabokontorer som må ryddes. Påpeking av hvilke kontor dette gjelder vil gjennomgås med hver enkelt berørt institusjon.Fra uke 39 til uke 43 vil det legges rør i 7 etg. mot Tromsøysundet. Mer om dette gjennomgås med Norsk Polarinstitutt, da deres område må ryddes.

31. august 2017: Melding om midlertidig stenging av rømmingsvei

Rømningsvei mot Strandvegen er stengt grunnet støping i lysgården.
Utgangen vil være stengt i dag og på tirsdag. (med forbehold om endring)  

Eventuell rømning ivaretas via TRAPP 1 og TRAPP2 via Hjalmar Johansens gate pluss Spiret. 

24. august 2017: Melding om byggestøy

Lysgården 24 august 2017_650x366.jpg

Det vil i perioden framover være en del byggestøy i forbindelse med bygginga av Fram2. Dette vil i hovedsak berøre de som har kontor som vender ut mot Lysgården. I dag har det eksempelvis blitt saget i betong, noe som medfører vibrasjon og lyd (se bildet).

Siden dette er et byggeprosjekt med en rekke underleverandører er det svært vanskelig å tidfeste når og hvor lenge denne situasjonen vil vare. Vi er i løpende dialog med hovedentreprenør, Hent AS, og prøver etter beste evne å varsle de ansatte hos senterets leietakere så tidlig som mulig. Men det må tas høyde for at planer kan bli endret. Dette henger sammen med eventuelle utfordringer hos underleverandører, og igjen noe som vi ikke er herre over.

Det meste av arbeidet med utskifting av vinduer i femte og sjette etasje er nå utført. Det gjenstår en som arbeid, som utskifting av lister, maling og renovering. Når dette arbeidet vil skje avklares i neste uke. De berørte vil da bli varslet.

20. juli 2017; Varsel om midlertidig stenging av kontor

Inngang_650x366.jpg

På grunn av byggearbeider i forbindelse med Fram2 vil inngangen fra Hjalmar Johansens gate mot høylager og klatrevegg  (se bildet) stenges for vanlig ferdsel fra og med mandag 24. juli.

Døren vil være operativ som rømningsvei, men ikke for generell gangtrafikk.

Arbeidet vil pågå i cirka tre uker.

11. juli 2017: Informasjom om arbeid i juli og august

 

Utskifting av vinduer i femte og sjette etasje

 

Mandag 17. juli starter arbeidet med å skifte ut vinduer i 5. og 6. etasje mot sør. Arbeidet starter mot Strandvegen og utføres suksessivt mot sundet.

For 5. etasje gjelder dette fra kontor nummer 5068 til 5050.

For 6. etasje gjelder dette fra kontor nummer 6068 til 6047.

Byggeledelsen melder at de planlegger å ta et til to kontorer hver dag. Det betyr at de berørte må ha alternative arbeidsplasser den dagen arbeidet pågår. Kontorene trenger ikke tømmes, men møbler og inventar må trekkes cirka en halv meter unna vinduene. I tillegg må vinduskarmene tømmes. Når arbeidet utføres vil vinduene dekkes til med plast, men det må påregnes noe støv.

Arbeidet vil vare ut uke 31, altså til og med fredag 4. august 2017.

 

Arbeidet foregår hele sommeren

 

For å holde tidsplanen blir det ikke byggestopp på Fram2 i sommer, slik det tidligere har vært meldt til enkelte.

 

Gangbruer og permanent stenging av kontorer

 

I uke 32 starter arbeidet med å koble gangbruene fra Fram2 til Fram1. Dette medfører at følgende kontorer vil forsvinne:

2033,

3058, 3072,

4053, 4069,

5056, 5068,

6055 og 6068.

Dette betyr at disse kontorene må være tømt for alt inventar ved utgangen av uke 31.

Det vil bli satt opp midlertidige yttervegger ved disse gangveiene mot Fram2 etter hvert som arbeidet i hver etasje er utført.

 

4. juli 2017: Informasjon om kantine

Framsenteret AS har forsøkt å etablere midlertidig drift i nåværende kantine etter at Arktika AS meldte oppbud i vinter. Vi har ikke lyktes med dette. Tilbakemelding i fra de forespurte har vært at det ikke er aktuelt å gå inn på kantinedrift uten at det ligger et driftstilskudd i bunnen. Prosessen med å få etablert en stabil ordning med driftstilskudd, finansiert av leietakerne i Framsenteret, er satt i gang.

Oppgradering av kantine

Samtidig har vi sammen med Statsbygg arbeidet for å finne en løsning for å oppgradere nåværende kantine, et prosjekt det ikke var satt av penger til i forbindelse med Fram2. Det har tatt tid å få klarhet i dette, men signalene pr. dato er at det finnes begrensede midler for å kunne gjøre oppgradering/ombygging av nåværende kantine. Omfanget er ennå ikke avklart. Dette vil vi arbeide videre med. Tentativt vil oppgraderings/ombyggingsarbeidene starte opp ved inngangen til oktober måned.

Den praktiske følgen av ovenstående er at det ikke vil bli noe nytt kantinetilbud før Fram 2 er ferdig (februar 2018).

Dette beklager vi. I mellomtiden må vi «støtte» oss til det tilbudet som Polaria har.

Nytt kantinetilbud

I forbindelse med nytt kantinetilbud for det utvidete Framsenteret er det etablert en arbeidsgruppe for ny kantine. Denne vil bistå i arbeidet med å få definere krav og innhold til et nytt og spennende tilbud i eksisterende og nytt bygg.

Gruppa består av:

Merete Stefanussen, Akvaplan-niva

Silje Winnem, NILU – Norsk insititutt for naturforskning

Tor Hindberg, Arktisk råd

Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt

Svein-Harald Johannessen, Havforskningsinstiuttet

Vera Helene Lund, Havforskningsinstiuttet

Helge M. Markusson, Framsenteret

Hvert enkelt medlem tar mot konstruktive forslag og ideer pr. epost.

 

30. mai 2017: Midlertidig begrenset adgang mot Strandvegen denne uken

Grunnet støypearbeid vil det i perioder denne uken (uke 22) være begrenset adgang inn- og utgang som vender mot Strandvegen. Rømningsveien vil fungere, men i perioder vil inn- og uttransportering av varer være begrenset. Entreprenøren melder at de planlegger arbeidet unnagjort innen torsdag 1. juni, men tar forbehold om endringer.

24. mai 2017: Varsel om utkobling av strøm mandag 29. mai

I forbindelse med bygging av Fram2 varsles det strømutkobling i Framsenteret mandag 29. mai 2017 – fra kl. 20:00  til kl. 23:00.

Dette er en utkobling som er nødvendig for å kunne dokumentere de faktiske forhold i forkant av ombygging av hovedstrømfordelingen som er planlagt i slutten av august (uke 33). Brukerrepresentanter ved de ulike institusjonene i Framsenteret er informert.

Vi ber brukere av utstyr som er sensitiv for stabil strøm om å være tilgjengelig eller tilstede denne perioden.

Dette blir også en test på det som venter brukerne i uke 33 når strømmen i Framsenteret er utkoblet ei hel helg.

8. mai 2017. Montering av takbjelker

Dragere_650x360.jpg

I dag, 8. mai, skal det monteres tverrdragere mellom Fram1 og Fram2. Dette arbeidet vil kunne medføre at enkelte må forlate kontorer i perioder. Det dreier seg om løft av store konstruksjoner som kan skal festes over sjette etasje, så vær oppmerksom hvis det foregår arbeid utenfor ditt vindu. Ut fra erfaringene vi gjorde i forrige uke tar det ikke mer enn en halv time pr. drager.

Allmøte om Fram2

Tirsdag 9. mai 2017, 12.00 – 13.30, auditoriet – 2. etasje, Framsenteret.

Felles presentasjon av Fram2 for alle ansatte i Framsenteret – og spesielt for de nye som flytter inn i det nye bygget.

I dette møtet stiller arkitektene, byggherre Statsbygg, entreprenørselskapet HENT og brukerkoordinator fra Framsenteret AS.

Her vil spesielt arkitekten presentere hele prosjektet slik det fremstår i dag.

 

6. april 2017: melding om midlertidig utflytting av kontorer

fasade berørte kontorer_650x1156.jpg

24. april 2017 (uke 17) starter arbeidet med å montere gavl-vegg øst mellom Fram1 og Fram2 (veggen som vender mot sjøsiden). Dette innebærer at fem kontorer blir berørt.

 

Etasje og kontornummer:

Berørt institusjon:

Berørt bruker:

2. 2032

Framsenteret AS

Helge M. Markusson

3. 3048

NILU

Eldbjørg Heimstad

4. 4044

NIKU

Stine Barlindhaug

5. 5048

Norsk Polarinstitutt

Sébastian Descamps

6. 6047

KOPRI/ Norsk Polarinstitutt

KOPRI

 

Arbeidet medfører at kontorene blir stengt mens arbeidet varer. Dette er beregnet til mellom to og tre ukers varighet, altså fram til og med 5. mai.

Dette betyr at berørte må finne alternative arbeidsstasjoner i denne perioden.

Innen 24. april må følgende gjøres av de berørte: Alle møbler og inventar må flyttes slik at det er 1,5 meter avstand fra vinduene.

Entreprenør vil sørge for å tildekke øvrig inventar med plast så lenge arbeidet varer. Så lenge arbeidet varer vil ikke kontorene kunne brukes.

På grunn av dette arbeidet må brukerne av kontorene som ligger vegg i vegg med berørte kontorer forvente noe byggestøy i perioden 24. april – 5. mai. Men det vil ikke være nødvendig å stenge disse kontorer.

Vi ber om at hver enkelt institusjons leder kontrollerer at de enkelte brukerne har fått denne informasjonen.

1. mars 2017: Innkleding av bygg

1 mars 2017 2_650x366.jpg

Foto: 1. mars 2017.

Arbeidet med å kle inn bygningsmassen mot sjøem er i full gang. Entrepenøren har startet bygginga av den delen av blokka som vender mot Strandvegen. 

21. februar 2017: Varsel om midlertidig evakueringer av kontorer

Mot slutten av denne uka starter arbeidet med heissjakta og trappeløpet mot vest (Strandvegen). Arbeidet er beregnet å vare i fire dager. Noen kontorer vil bli berørt i korte perioder, og de som holder til der vil bli varslet av ansatte fra entreprenøren, Hent AS. 

13. februar 2017: Varsel og tidsplan om kontorer som blir berørt av sammenbinding Fram 1 og Fram 2

Her følger en oversikt over framdriftsplanen til entreprenøren Hent AS i forbindelse med sammenbinding av Fram 1 og Fram 2, samt hvordan de berører kontorene i Fram 1.

Generelt:

 • Alle kontorer som i dag er tapemerket med blå * er planlagt permanent stengt i fra uke 27, mandag 3. juli 2017. Det betyr at dette er kontorer som forsvinner.
 • Alle kontorer som i dag er tapemerket med blått x er planlagt midlertidig stengt fra og uke 17 til og med uke 20, 24. april til 19. mai 2017. Det er disse kontorene som blir mest berørt, og leietakerne bør ha alternative arbeidsstasjoner i denne perioden.
 • De berørte ansatte/institusjoner vil bli varslet minimum 14 dager før arbeidet starter.
 • For å begrense støv og støy vil Fram 2 vil holdes lukket fra Fram 1, så langt det er fysisk mulig. Bygget vil bli lukket, altså vil det komme tak på Fram 2 før arbeidet med fasade og vinduer på Fram 1.
 • Entreprenøren prøver så godt de kan å begrense midlertidige evakueringer av kontorene. Noen ganger kan det dreie seg om noen minutter, andre ganger en dag. 

 

Oversikt over hver enkel etasje:

Første etasje:

 • Følgende kontorer/rom blir permanent stengt fra uke 27, 2017: 1053, 1053b og 1054 (Framsenteret AS).

Andre etasje:

 • Følgende kontorer/rom blir permanent stengt fra uke 27, 2017: 2033 (Framsenteret AS).
 • Følgende kontorer blir midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer, uke 17 – 20, 2017.
 • Følgende kontorer blir midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer (Uke 17 - 20, 2017) og fasademontasje (oppstart uke 20 – 27) 2032 og 2033, (Framsenteret AS).

Tredje etasje:

 • Følgende kontorer/rom blir permanent stengt fra uke 27, 2017: 3058 (NILU) og 3072 (Akvaplan-niva). Disse kontorene er merket med en blå *.
 • Følgende kontorer blir periodevis midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer, uke 17 – 20, 2017:  3048, 3073 og 3074). Kontor 3073 er merket med et blått x, men også 3074 kan bli berørt.
 • Følgende kontorer blir berørt pga. fasademontasje i uke 20 - 27. Det kan bety midlertididig stenging og noe støy: 3058 (NILU) og 3072 (Akvaplan-niva).

Fjerde etasje:

 • Følgende kontorer/rom blir permanent stengt fra uke 27, 2017: 4053  og 4069 (Kartverket). Disse kontorene er merket med en blå *.
 • Følgende kontorer blir periodevis midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer, uke 17 – 20, 2017:  4044 (NIKU), 4069 og 4070 (Kartverket). Disse kontorene er merket med et blått x.
 • Følgende kontorer kan bli periodevis midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer, uke 17 – 20, 2017: Fra og med 4044 til og med 4070.
 • Følgende kontorer blir berørt pga. fasademontasje i uke 20 - 27. Det kan bety midlertidig stenging og noe støy: 4044 (NIKU), 4069 og 4070 (Kartverket).

Femte etasje:

 • Følgende kontorer/rom blir permanent stengt fra uke 27, 2017: 5056 og 5068 (Norsk Polarinstitutt). Disse kontorene er merket med en blå *
 • Følgende kontorer blir periodevis midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer, uke 17 – 20, 2017:  5048 og 5069.Disse kontorene er merket med et blått x.
 • Følgende kontorer blir periodevis midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer, uke 27 – 32, 2017: Alle kontorer fra og med 5057 til og med 5067.
 • Følgende kontorer blir berørt pga. fasademontasje i uke 20 - 27. Det kan bety midlertidig stenging og noe støy: 5048, 5056, og 5068.

Sjette etasje:

 • Følgende kontorer/rom blir permanent stengt fra uke 27, 2017: 6055 og 6068 (Norsk Polarinstitutt). Disse kontorene er merket med blå *.
 • Følgende kontorer blir periodevis midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer, uke 17 – 20, 2017: 6047 og 6069.Disse kontorene er merket med blått x.
 • Følgende kontorer blir berørt pga. fasademontasje i uke 20 - 27. Det kan bety midlertidig stenging og noe støy: 6047 og 6069.
 • Følgende kontorer blir periodevis midlertidig stengt pga. utskifting av vinduer, uke 27 – 32, 2017: Alle kontorer fra og med 6047 til og med 6069.

Kopi av plantegning av hver etasje kan fås i resepsjonen.

---

 

Fram2 1 februar 2017_650x366.jpg

1. februar 2017: Framdrift

Framsenteret byggetrinn 2. Slik ser det ut den første februardagen i 2017. Deler av konstruksjonen har nå nådd gulvet på sjette etasje. Blokka skal videreføres helt opp til der det står to bygningsarbeidere, nede i venstre bildekant. Fram2 har et samla areal på 9500 kvadratmeter og vil ha etasjer. Bygget skal romme nye kontorer, laboratorium og møteplasser. Går alt etter planen skal bygget tas i bruk i 2018. Totalt det samla arealet i Framsenteret være på nærmere 25.000 kvadratmeter og gi arbeidsplasser til 530 personer. Byggherre er Statsbygg mens Hent AS har totalentreprisen.

10 januar 17_650x366.jpg

Foto: 10. januar 2107

10.01.17: Byggeaktivitet Fram2 uke 2 og 3, 2017

Denne uka starter arbeidet med en av trappeoppgangene. Det fører til at deler av vrimleareal i foajé andre etasje vil være stengt de to neste ukene. Unntak er gjort for søndag 22. januar (åpning av Arctic Frontiers).

Inn og utgang mot Strandveien fungerer bare som nødutgang. Hvis det skulle være behov for varetransport, som ikke kan foretas gjennom hovedinngang, ber vi om at det tas kontakt med Kurt Jakobsen i resepsjonen.

14.12.16: Personalinngang fra Strandveien stenges midlertidig

F.o.m. førstkommende mandag, 19.12.16, vil personalinngangen fra Strandveien bli stengt p.g.a. rivearbeider.

Den vil være stengt til over nyttår. 

Vi opprettholder personalinngangen som rømningsvei. Det vil bli skiltet inne i bygget med "stengt grunnet anleggsvirksomhet" + sperrebånd. Om det oppstår en rømningssituasjon, stoppes arbeidene ute og utgang kan benyttes for rømning.

13.desember 2016: Melding og ukens aktiviteter som berører kontorer

Denne uken arbeides det videre med å reise heissjakten opp t.o.m. 6. etage + at de skal ferdigstille dekket i 3 . etage – den delen som er over veien.

Følgende kontorer blir berørt av evakuering slik:

Onsdag og torsdag – hele dagen:

Kontor nr. 3050, 3051, 3052, 3053, 4046,4047,4048 og 4049 vil bli evakuert hele dagen.

Torsdag - hele dagen:

5050, 5051, 5052, 5053, 6049, 6050,6051 og 6052

På fredag blir det i en kortere periode (kortere periode = en kaffepause) evakuert de kontorer i 3. etasje som er rett over veien (Hjalmar Johansengt.) inn mot byggeplassen.

HENT kommer rundt og evakuerer de aktuelle kontor og sørger for markering.

Dersom framdriften denne uke blir som planlagt er signalene at det vil gå en stund til utpå nyåret før vi trenger ytterligere evakueringer.

9. desember 2016. Fundamentet til tredje etasje legges

I dag legges betongbjelkene som danner grunnlaget for tredje etasje i det nye bygget. Det er årsaka til at noen må forlate kontorene i perioder.

9 des 5 16_650x366.jpg

29. november 2016: aktiviteter uke 48, 49 og 50

Tirsdag 29.11:

2 – 3 løft som medfører evakuering i maks 30 min. av kontorer/arealer i plan 2 mot byggeplass. Gjelder kontorer/arealer i fra høylageret og ned mot sjøen.

Torsdag 30.11:

Ett løft som medfører evakuering i maks 30 min. av kontorer/arealer i plan 2 mot byggeplass. Gjelder kontorer/arealer i fra høylageret og ned mot sjøen.

Sikkerhetspersonale i fra entreprenør HENT vil komme rundt å evakuere de kontorer arealer som blir berørt rett før løftene.

I uke 49 blir den uken som berører flest dersom framdriftsplanen følges:

Tirsdag 6. og onsdag 7.  desember:

Montering av dekke (gulv) til 3. etasje i Fram 2 (lysgården)

Det medfører evakuering av kontorer/arealer i plan 3 mot byggeplass hele dagen. Gjelder kontor/arealer i fra høylageret og ned mot sjøen.

Torsdag 8., fredag 9. og lørdag 10. desember:

Montering heissjakt.

Det medfører midlertidig evakuering av kontorer/arealer i alle plan mot byggeplass hele dagen. Gjelder kontorer/arealer mot sør i fra høylageret og ned mot sjøen.

Sikkerhetspersonale i fra entreprenør HENT vil komme rundt å evakuere de kontorer arealer som blir berørt rett før løftene.

 

15. november 2016: evakuering av kontorer

Prosjektet går nå over i en fase der det i tiden framover vil bli hyppigere evakuering av kontorer og andre arealer som tidligere informert.

Første runde får vi morgen og torsdag da det vil foregå løft med kran i området ved høylageret.

Dette betyr at følgende kontorer må evakueres f.o.m i morgen onsdag 16.11  f.o.m. kl. 0700 -  t.o.m. torsdag 17.11 kl. 22.00.

Følgende kontorer vil bli evakuert:

3 etg.:  Kontor f.o.m.  nr. 3062 t.o.m. 3074

4. etg.: Kontor f.o.m. nr. 4056  t.o.m. 4071

5. etg.: Kontor f.o.m. nr. 5060 t.o.m. 5070

6 etg.: Kontor f.o.m. nr. 6058 t.o.m. 6070

HENT (entreprenøren) vil komme å markere de kontor som skal evakueres med plakater.

I neste uke begynner montasjen av betongelementer i området fra høylageret og ned mot havet. Det er heissjakter og betongdekke som skal monteres.

Arealer mot sør f.o.m. dagens søppelsorteringsrom t.o.m. deler av konferanseområdet (+ squash – hall) vil bli berørt i alle etasjer.

1. november 2016: Varsel om støy og mulig midlertidig stenging av kontorer

I uke 45, seinest uke 46, starter riving av fasadebekledning på Fram 1. Dette vil medføre en del støy for de som har kontor med vindu mot sør, unntatt for de som har kontor ned mot sjøsiden.

Det vil foregå løft med kran som gjør at kontorer blir midlertidig stengt. Dette vil i så fall bli gjort kjent via epost, og de andre kanalene vi bruker når slikt meldes.

I uke 47 starter montering av ny heissjakt, omtrent der dagens søppelsorteringsrom er nå. Dette arbeidet er planlagt å vare til uke 3/2017. Det vil medføre at kontorer i denne perioden kan bli midlertidig stengt, fra 2. til 6. etasje, men kun i et begrenset område mot sør. Dette vil i så fall bli gjort kjent via epost, og de andre kanalene vi bruker når slikt meldes.

Fram2 27 okt_650x366.jpg

27. oktober: Varsel om stenging av kontorer 28. oktober og 1. november 2016

Følgende kontor må sperres siden kranløftet er nært Fram1, kombinert med vind (kontorene som sperres blir også merket):

Fredag 28.10-16 i tidsrommet 07.00 og 18.00:

3061 og 3059
4054
5057 og 5059
6055 og 6056

Fredag 28.10-16 i tidsrommet 07.00 og 15.00:

3053, 3054, 3055
4048, 4049
5053, 5054
6052, 6053

Tirsdag 1.11.16 07.00 - 10.00

3061 og 3059
4054
5057 og 5059
6055 og 6056

26. oktober: Tunge kranløft fører til avstenging av kontorer

Grunnet nybygg så blir det løftet tunge konstruksjoner nær vegg til Framsenteret på sørsiden i dag!

Det er skiltet ADGANG FORBUDT på kontorene som er risikabelt nært løftet.
Skiltene blir fjernet når arbeidet er klar.

NB! Det er meldt nytt kranløft på sørsiden fredag.
Ny vurdering av avstenging av kontor blir gjort da.
Men kontorene rundt Dorte (NILU) i tredje, Trude (APN) i fjerde, Halfdan (NP) i femte og Birgit (NP) blir iallfall stengt.

Etter gjennomgang med Hent AS i dag kl. 09.00 må følgende kontorer evakueres pga. tunge løft inn mot Fram 1 (søylefundamentering og støyping)

Onsdag 26.10.16: 
3054 og 3055 
4048 og 4049 
5053 og 5054
6052 og 6053

Fredag 27.10-16:
3061 og 3059
4054
5057 og 5059
6055 og 6056


Framsenteret AS merker dørene med anleggsområde de aktuelle dagene. 
Vi anbefaler at Hent AS har eget personell inne i bygget når løftene gjennomføres for å sikre at evakuering er gjennomført.. 
Framsenteret AS kan også bistå.

 

18. oktober 2016: Informasjon om byggeaktivitet i tiden framover

I dag, 18. oktober, starter riving av tak på «høylageret». Dette vil medføre en del støy, blant annet på grunn av saging i betong. Arbeidet vil vare ut uken.

I uke 47 starter montering av betongbjelkene som skal bære bygget. Dette arbeidet er planlagt å vare i 20 uker. Arbeidet utføres i to bolker: først nedenfor «høylageret», deretter mot Strandvegen.

I forbindelse med legging av varmekabler (Kvitebjørn) åpnes det anleggsvei også fra nord på Hjalmar Johansens gate i en periode. Vi ber brukere være ekstra oppmerksom på dette.

Fram2, status pr. 20. september

Byggetomrt Fram2 20 sept 16_650x366.jpg

Anleggesområdet 20. september 2016. Foto: Framsenteret.

Arbeidet med grunnmur for "østblokka", altså den delen som ligger nedenfor Hjalmar Johansens gate, er straks ferdig. I de neste fire ukene varlses det støynivå omtrent som de siste ukene, med unntak av at det kan oppstå ekstra støy i forbindelse med arbeid på "høylageret". Dette er planlagt gjort i uke 40/41 og vil vare en til to dager. Uavhengig av dette arbeider Kvitebjørn med å legge ned rør til fjernvarmeanlegget. Disse rørene følger Hjalmar Johansens gate. Arbeidet foran inngangspartiet er planlagt ferdig denne uka.Foto: Framsenteret.

Arbeidet med grunnmur for "østblokka", altså den delen som ligger nedenfor Hjalmar Johansens gate, er straks ferdig. I de neste fire ukene varlses det støynivå omtrent som de siste ukene, med unntak av at det kan oppstå ekstra støy i forbindelse med arbeid på "høylageret". Dette er planlagt gjort i uke 40/41 og vil vare en til to dager. Uavhengig av dette arbeider Kvitebjørn med å legge ned rør til fjernvarmeanlegget. Disse rørene følger Hjalmar Johansens gate. Arbeidet foran inngangspartiet er planlagt ferdig denne uka.

Fram2 status pr. 6. september - varsel om støy

20160906_084629_650x366.jpg

Fram 2. Torsdag 6. september 2016. Foto: Framsenteret.

Arbeidet med grunnarbeid, fundamentering og støping av sokkel vil fortsette fram til midten av oktober. Støyen vil oppleves slik den har vært de siste ukene

I uke 42 starter selve betongarbeidet, det vil si at selve bygget vil begynne å reise seg. Etter hvert som etasjene blir berørt vil det komme varsel om dette. Noen kontorer/arbeidsplasser må da midlertidig flyttes, og det vil bli sendt ut varsel på forhånd. Dette arbeidet vil foregå fram til april 2017. Generelt vil det bety en del støy i hele perioden, men den vil oppleves ulikt alt etter hvor man befinner seg i Fram1.

I uke 40/41, altså i starten av oktober varsler entrepenørene en del ekstra støy i en til to dager. Årsaka er at taket på «Høylageret» (Norsk Polarinstitutt) må kuttes med betongsag slik at det kan etableres fundament for glassgården.

25. august 2016

Byggeplass 25 8 16_650x430.jpg

Anleggsområdet Fram2 torsdag 25. august 2016. Arbeidet med grunnmur/sokkel er godt i gang. Foto: HMM/Framsenteret.

25. august 2016: Aktiviteter i uke 35 som medfører støy/forstyrrelser:

1.) Akvaplan-niva har innflytting i tredje etasje mandag (29.8), tirsdag og muligens onsdag. Dette medfører stor trafikk ved hovedinngang og bruk av personalheisen.

2.) Vindusvasking starter på mandag, Arbeidet starter i 6. etasje.

3.) Byggestøy fra anleggsområdet: Det blir betong-boring og aktivitet i NP-lageret opp mot Strandvegen.

4.) Graving i forbindelse med fjernvarmen har begynt på nordsiden av Framsenteret. De er fortsatt på fortauet ovenfor Polaria og de vil grave seg nedover og mot rundkjøringen ved hovedinngang. 
Hvor fort de graver er usikkert.

20. august 2016: risikofylte kranløft

I forbindelse med risikofylte kranløfting som vil foregå inn mot sørsiden av Fram 1 kan følgende kontorer ikke benyttes lørdag 20. august 2016 mellom kl. 07.00 – 17.00:

 

3. etg.: kontor nr. 3051 – 3055

4. etg.: kontor nr. 4048 – 4052

5. etg.: kontor nr. 5051 – 5055

6. etg.: kontor nr. 6049 – 6053

 

16. august 2016: Støping av fundament i gang

Betongarbeid 16 aug 2016_650x366.jpg

I dag startet støpinga av sokkelen til det nye bygget.

4. juli 2016: Pelearbeid i gang

2016-07-04 10.51.59_650x366.jpg

I dag startet pelearbeidet, noe forsinket. I tillegg er brakkeriggen mot havet på plass.

1. juli 2016: Brukerkoordinator

I dag har Are Johnsen sin siste dag som administrerende direktør ved Framsenteret AS. Han går da over i pensjonistenes rekker. Johnsen har sammen med Roy B. Bruun vært brukerkoordinator for utbygginga av Fram2. I den forbindelse er Roy B. Bruun engasjert av Framsenteret AS som brukerkoordinator for Fram2 i en overgangsperiode, fram til ny direktør er på plass i Framsenteret.

Kontaktinformasjon brukerkoordinator Fram2

Roy.bruun@framsenteret

Tlf: 97030707

 

10. juni 2016: Pelearbeid

Pelingen på sørsiden starter opp i uke 24 (mandag 13. juni), med betraktelig mindre støy enn det har vært til nå, og antas ferdig i løpet av uke 31 (begynnelsen av august).

Det kan alltid skje endringer, så vi oppfordrer til fleksibilitet og utradisjonelle  løsninger.

6. juni 2016: Peling starter

Mandag 06.06.16 starter peling på byggeplassen. Arbeidet kan medføre sjenerende støy/rystelser

1. juni 2016: Inngang fra Strandgata steng

Onsdag: inngangen mot Strandvegen stenges for vanlig trafikk i forbindelse av riving av vegg.

31. mai 2016: Slik ser det ut i dag

DSC_1684[2].JPG

Asfalt, betong og beplantning er fjerna fra anleggsområdet. Foto: HMM.

19. mai 2016: Flytting av sykkelgarasjen

Fredag 20. mai starter demontering av sykkelgarasjen. Det betyr at alle som har sykler i garasjen må ha tatt dem ut innen fredag 20. mai klokken 12.00.

Sykkelgarasjen vil bli flyttet til nordsiden, mellom Framsenteret og Polaria. Det vil antagelig ta noen dager før den er montert, og vi ber om tålmodighet fra brukerne.

Entreprenørene presiserer også at de nå starter å utvide anleggsområdet, og vi minner på nytt om at det overhodet ikke er tillatt å parkere på sørsiden, i mellom lagerbygg (båthuset) og Framsenteret.

11. mai 2016: Midlertidig utkobling av sprinkelanlegg

Sprinkleranlegget kobles ut onsdag 11. mai fra kl 07.00-12.00 i forbindelse med noe ombygging. Rutiner er fulgt som sist med tanke på varsling opp mot lokalt brannvesen og øvrige tiltak.

10. mai 2016: Midlertidig utkobling av reservestrøm

I forbindelse med riving av diverse bygg I kobles dieselaggregat ut i cirka fire timer, fra klokken 10.00. Dette gjøres for å senke kjøledelen som henger på siden av sprinklersentral inne på «gamle kystverket». Dieselaggregatet er er for reservekraften på bygget.

9. mai 2016: Parkeringsplass sør for Framsenteret er anleggsområde

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at parkeringsplassen i sør, mellom Framsenteret og lageret (naustet) ikke lenger er tilgjengelig for ansatte ved Framsenteret.. Dette er definert som anleggsområde. Selv om  det ikke er aktivitet konstant betyr ikke det fritt fram for parkering. Sykkelgarasjen er fortsatt i vanlig drift. 

29. april 2016: Vannavstenging på morgenen. (Utsatt fra onsdag)

I forbindelse med riving av teroribygget stenges vannet i Framsenteret av fredag 29. april i tidsrommet 05.00 – 07.00.
Grunnet sykdom så ble den planlagte vannstegningen på onsdag utsatt til fredag morgen.

27. april 2016: Vannavstenging på morgenen

I forbindelse med riving av teroribygget stenges vannet i Framsenteret av onsdag 27. april i tidsrommet 05.00 – 07.00.

26. april 2016: Hold vinduene lukket mot sør

Start riving av tak teoribygg 26. april 2016_650x366.jpg

I dag 26. april forberedes aktivitet fjerning av taktekking, samt videre sliping av betongunderlag for lim. Det blir benyttet støvsuger på dette arbeidet. Aktivitet skal risiko-vurderes før oppstart. Det anbefales å holde vindu lukket uavhengig av vurderingen som foreligger.

Når denne operasjonen er overstått starter vi med riving av teoribygg og videre inn mot Fram1. Entreprenør kommer til å benytte vannkanon for å hindre støvspredning, men litt støv kan forekomme.

Oppsummert kan kontor som er vendt sørover holde sine vindu lukket i berørt område under riveprosessen videre.

26. april 2016: Angående asbest

I forbindelse med riving av deler av teoribygget ble det oppdaget asbest i veggene på bygget.

Asbestsanering er en prosess som medfører bruk av støvsugende verktøy ved skånsom fjerning av plater og andre "smitteutsatte" bygningsdeler. Dette for at man ikke skal få brudd i asbestholdig bygningsdeler og spre støv/fibre. Regimet med å håndtere dette medfører bruk av verneutstyr, egen asbestbrakke og sperring av område. Dette er ikke farlig for kontormiljøet i Fram 1 selv om de går rundt på taket i fullt verneutstyr. Dette arbeidet er nå avsluttet.

Brudd på vannledning mandag 25. april 2016

Mandag 25. april 2016, kl.10:50: I forbindelse med rivearbeidet av teoribygget har det skjedd brudd på vannledningen, noe som medfører midlertidig vannstans på Framsenteret. Vannet kobles til igjen cirka 11.30.

Fiberkabel utkobles en time torsdag kveld 21. april 2016

Uninetts fiberkabel inn til Framsenteret legges om i forbindelse med byggingen av Fram2. Arbeidet utføres i dag torsdag 21. april klokken 20.00-21:00.

Det vil bli nedetid på 20-60 minutter.

Utkobling av vann i kort periode lørdag 23. april 2016

Lørdag 23. april 2016 vil vannet i Framsenteret være frakoblet en kort periode. Dette skyldes montering av støvdempende vannposter i forbindelse med riving av teoribygget.

Midlertidig utkobling av sprinkelanlegg 21. april til 23. april 2016

I forbindelse med rivinga av teoribygget kobles sprinkelanlegget i Framsenteret ut f.o.m torsdag 21. april t.o.m lørdag 23. april 2016. Årsaka er at sprinkelsystemet i de to byggene er i samme system. Brannvesenet er orientert og nødvendig brannberedsskap vil bli ivaretatt.

Kabelbrudd torsdag 7. april 2016

Et kabelbrudd i forbindelse med rivinga av Teoribygget forårsaket i går brudd på internettforbindelsen til flere av leietakerne på Framsenteret og på Polaria. Riveren tok med seg kabelbroa fiberen ligger på i forbindelse med riving av lettvegger med maskin i plan 2 - teoribygg.

Entreprenørselskapet  Hent beklager sterkt gårdagens inntrufne nedetid på nettet. Dette skulle ikke ha skjedd.

Feilen ble rettet opp i løpet av torsdag ettermiddag.

4. april 2016: Garasjen rives

Riving 4 1pril 16 _650x366.jpg

I dag ble garasjen revet. I tillegg forberedes det riving av deler av teoribygget. Dette skal gjøre plass til Framsenteret byggetrinn 2. Foto: H.Markusson.

31. mars 2016: Parkeringsplass mot sør stengt for vanlig parkering

parkering1_650x366.jpg

Parkeringsplassen mot sør er nå stengt for vanlig parkering. Nå starter arbeidet med å rive deler av Teoribygget for å gjøre plass til Fram2. Det er fortsatt mulig å benytte sykkelgarasjen. Foto: H.Markusson.

30. mars 2016: Parkeringsplass mot sør stenger i kveld

Alle biler som står på parkeringsplassen mot sør må være fjernet innen klokken 22.00 i kveld, onsdag 30. mars. Det vil ikke bli mulig å parkere der i morgen. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om adkomst til sykkelgarasjen.

15. mars 2016: Oppsetting av gjerder

Entreprenøren starter nå etablering av anleggsrigg hvor det settes opp et byggegjerde. Deler av gjerdet er planlagt satt opp fra onsdag 16. mars. Fram til over påske vil det være mulig å bevege seg innenfor gjerdet. Ut fra planene går det frem at parkeringsplassen på sørsiden av Framsenteret vil bli okkupert rimelig raskt etter påske.

Påskegjerde.jpg
Riggplan: Riving + rekkefølge. ca 160m gjerde.8. mars 2016: Informasjonsmøte

Vi minner om informasjonsmøte i dag, tirsdag 8. mars kl 1200 i Auditoriet.

Statsbygg og HENT vil orientere om blant annet følgende:
• Introduksjon av prosjektet - overordnet
• Introduksjon av organisasjon for
o produksjon (Statsbygg/HENT organigram)
o SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
• Gjennomføring av byggeprosjekter generelt
• Overordnet fremdrift for prosjektet 
• Gjennomgang av prosjektet (BIM-modell)
• Oppstart av rivearbeider 29.03.2016
• Påvirkning fra byggeprosjektet for institusjonene i Framsenteret 
o Støy, støv osv
o Informasjon og kommunikasjon til brukerinstitusjonene
o Inkl Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
• Spørsmål
Alle er hjertelig velkommen!


 

25. januar 2016: Grunnstein


Grunnsteinen i Framsenteret byggetrinn to ble lagt ned 25. januar 2016. Senteret samler institusjoner som jobber med klima – og miljøforskning. Med nybygget får de nesten dobbelt så mye plass.

- Norge står i en omstilling. Vi arbeider for en grønn konkurransekraft i et bærekraftig samfunn", og da er forskning helt avgjørende. Framsenteret er en viktig del av regjeringens satsing på kunnskap og på nordområdene. Med det nye bygget får vi en enda bedre arena for tverrfaglig forskning og innovasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Den største nye leietakeren i det utvidete bygget blir Havforskningsinstituttet. Også Barentswatch kan flytte tilbake til bygget når plassen blir bedre.

- I Norge er det to ting som er spesielt viktige for vår økonomiske velstand: naturressurser og kunnskapen og kompetansen til å skape verdier av naturressursene våre. Når Havforskningsinstituttet får plass i Framsenteret styrker vi Norges rolle som kunnskapsleverandør på marine ressurser, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier samlokaliseringa av mange forskningsinstitusjoner kan gi mange fordeler og blant annet effektivisere samarbeidet mellom de ulike forskningsinstitusjonene som samler inn kunnskap om nordområdene.

– I tillegg kan et godt urforma bygg skape arenaer for både faglig utvikling og sosialt samhold. Det er også viktige gevinster av en slik samlokalisering, sier hun.

Når byggetrinn to står ferdig vil det være rundt 500 arbeidsplasser i Framsenteret. En viktig del i utbygginga er nye og laboratorier og flere felles møtepunkter.

-Dette skal bli et moderne bygg. Det skal brukes miljøvennlige materialer, som sørger for godt inneklima og et ekstremt lavt energibehov, det vil si at det blir et såkalt passivhus, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Jeg ser på Framsenteret som en veldig konkret nordområdesatsing fra politikernes side og Framsenteret II gir en ytterligere forsterket satsing. I dag er en gledens dag og vi får attpåtil en ytterligere forskjønnelse av denne delen av sentrum, sier senterleder i Framsenteret, Anne Husebekk.

Planlagt byggestart er satt til mars, og går alt som det skal kan bygget tas i bruk i løpet av 2018. Det er Statsbygg som er byggherre.