Samarbeid og forskning

Med forskning som grunnlag formidler Framsenteret kunnskap til forvaltning, næringsliv og publikum generelt. Senteret bidrar til å styrke koblingen mellom forskning og utdanning. Framsenteret er en viktig arena nasjonalt og internasjonalt og gir innspill i klimarelaterte spørsmål.
 
I tillegg til forskningen som allerede gjøres i de ulike medlemsinstitusjonene, samarbeider vi innenfor rammen av Framsenteret om seks forskningsprogram. Disse kaller vi våre flaggskip. Største finansielle bidragsyter til vår virksomhet er Klima- og Miljødepartementet, men også flere andre norske departementer finansierer forskningen ved Framsenteret.