Fram Forum

Det grønne Arktis preger Fram Forum 2017

Hvordan endrer klimaendringene vegetasjonen på Svalbard? Hvilken betydning har endringene for folk som lever i og av naturen i nordområdene? Det grønne Arktis er et av temaene som er viet markant plass i Fram Forum 2017.

DSCF5900[1].JPG

Dette bildet fra den russiske tundraen pryder coveret på Fram Forum 2017. Foto: Zoia Vylka Ravna.

Fram Forum er fritt tilgjengelig online, via issuu.com, her finner du også tidligere utgaver av tidsskriftet.

«Livet som plante på Svalbard er heftig for tiden. Vårforholdene både sommer og vinter varierer mer enn før. Somrene er varmere, men også våtere eller tørrere enn for noen tiår siden. Vintrene er ikke like kalde som før og det regner mer. Folk kommer i store og små flokker og lager tråkk og stier. Tusenvis av overvintrende reinsdyr og ryper og et kraftig økende antall trekkende kortnebbgås trenger maten sin. Mange av fuglefjellene der gjødsling tidligere dalet ned fra store sjøfuglkolonier er også i endring fordi bestandene reduseres»

Dette er en av problemstillingene som tas opp i en av artiklene. Den er skrevet i felleskap av forskere fra seks institusjoner og fem nasjoner.

Og det kan betegnes som en typisk artikkel for en publikasjon fra Framsenteret. Den forskninga som senteret, gjennom bevilgninger fra Klima- og miljødepartementet bidrar til, skal være på tvers av institusjoner og fag. Forskninga skal også være grenseløs, i den forstand at resultatene også skal være relevant internasjonalt. Dette ønsker vi å fortelle på en litt mer tilgjengelig måte enn reine fagpublikasjoner. I tillegg til forskninga er formidling, nasjonalt og internasjonalt, en av de viktige bærebjelkene i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, til daglig Framsenteret.

Det engelskspråklige magasinet, som utgis av Framsenteret, inneholder nærmere 40 rikt illustrerte artikler og reportasjer. Totalt har 58 forskere, forvaltere, formidlere og journalister bidratt med tekst mens 46 har levert foto. I tillegg kommer de som har redigert og utført grafisk utforming.

I tillegg til en rekke artikler om det grønne Arktis inneholder Fram Forum artikler blant annet om forskning på dyr, miljøgifter, matsikkerhet, fiskeri og hav, is, og sikkerhet i nordområdene.

Fram Forum er fritt tilgjengelig online, via issuu.com, her finner du også tidligere utgaver av tidsskriftet.

 

Vil du lese Fram Forum i pdf-versjon kan du klikke her!

 

Vi har også trykket opp et begrenset opplag. Det kan du få ved å henvende deg i Framsenterets resepsjon.