temperatur

Tar «tempen» på 4000 år gamle kulturlag i Varanger

«Case Baŋkgohppi» undersøker effekter av klimaendringer på arkeologiske kulturlag og inngår som ett av tre overvåkingsstudier i forskningsprosjektet «InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate» 

temperatur.png

Foto: Sondene måler temperatur, redox og fuktighet i kulturlagene. Foto: Knut Pasche, NIKU

I Varanger har tørt og kjølig klima bidratt til at kulturlag fra steinalderen er godt bevart.  Prosjekteamet gjennomførte en mindre arkeologisk undersøkelse i møddingen til en steinaldertuft i Baŋkgohppi , Unjárgga gielda /Nesseby kommune.

Det ble funnet godt bevarte redskaper, dyre-, fugle- og fiskebein i tillegg til mengder av skjell og snegler. Dernest ble det installert sonder i kulturlagene som skulle måle temperatur, jordfuktighet og redox.  Redoxmålinger gir informasjon om kulturminnene under bakken er utsatt for økt nedbrytning på grunn av tilgjengelig oksygen eller om de ligger stabilt.  

Det ble konstatert fortsatt gode bevaringsforhold for uorganisk materiale (herunder bein og horn) grunnet høy pH og lav ledningsevne.  Målingene i kulturlagene viser stabil lav fuktighet og lav temperatur. Fuktigheten er høyest om høsten, mens snødekket om vinteren beskytter og bidrar til stabil temperatur. 

Selv under lange kuldeperioder ble det ikke målt lavere enn minus 5 grader i kulturlagene som lå beskyttet av snø.  Stadig mildere klima og økende nedbør kan imidlertid føre til utvasking av kalk og dermed at materiale som bein og horngjenstander i disse kulturlagene går tapt – både som gjenstander i seg selv og også deres potensiale som fremtidig kunnskapskilde.

Organiske materialer fra steinalderen er ellers sjeldent bevart, og kulturlagene i Varanger har derfor stor arkeologisk kildeverdi.
 

Prosjektgruppa:

  • NIKU
  • Bioforsk/NIBIO
  • Sametinget
  • Tromsø museum – Universitetsmuséet, UiT
  • Arkeologisk museum, UiS
  • MVH-consult, Nederland

 

Finansiering

Norges forskningsråd (212900), Fram - Nordområdesenter for klima og miljøforskning (flaggskipet  “Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk”), NIKUs strategiske instituttsatsing.

Prosjektet i Baŋkgohppi har vært en del av det Norges forskningsrådsfinansierteprosjektet «InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate» NIKU ved arkeolog Knut Paasche har vært prosjektleder for hovedprosjektet.

I tillegg har prosjektet «Flaggskipet Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk» ved Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning i Tromsø vært med å finansiere dette casestudiet i Varanger som har vært ledet av arkeolog Elin Myrvoll.
 

Andre lenker
 

Martens, Vibeke Vandrup, 2016, Preserving Rural Settlement Sites in Norway? Investigations of Archaeological Deposits in a Changing Climate. PhD-thesis. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies 16, Vrije universiteit. https://www.researchgate.net/profile/Vibeke_Martens/publications?pubType=thesis

InSituFarms: Bevaring av gårdshauger

Skattene i gårdshaugene (forskning.no)Last ned hele rapporten her

 

InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate
NIKU Rapport 77 - Martens, Myrvoll, Bergersen, Vorenhout, Sandvik & Denham